มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 100,000 บาท ของ นางจินต์ จันทร์เจริญ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 5592 ให้แก่ นายวณิช จันทร์เจริญ คู่สมรส
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดไทรงาม ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม 6 – 15 สิงหาคม 2561
ฌาปนกิจวันที่ 16 สิงหาคม 2561
DSC01941