มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 229891 จำนวนเงิน 200,000 บาท ของนายยงยุทธ แคนยุกต์ ให้แก่ น.ส.ดนิตา แคนยุกต์ และ น.ส.อัจจิมา แคนยุกต์ บุตร
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดไทรงาม ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม 1 – 3 ตุลาคม 2561
ฌาปนกิจวันที่ 4 ตุลาคม 2561
DSC02148