มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 3113 จำนวนเงิน 200,000 บาท ของนางชื่นใจ คงยิ้ม ให้แก่นายวิทยา คงยิ้ม บุตร
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดศรีสุวรรณาราม ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม 7-17 ตุลาคม 2561
ฌาปนกิจวันที่ 18 ตุลาคม 2561
DSC02173