มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 593531 จำนวนเงิน 200,000 บาท ของนางฉันทนา หนูจันทร์ ให้แก่ นายธันวาคม หนูจันทร์
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดทองขวัญถุง ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรมถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ฌาปนกิจวันที่ 18 ตุลาคม 2561
DSC02177