มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 12474 จำนวนเงิน 200,000 บาท ของนางถนอม ศรีสุวรรณ ให้แก่ นางทัศนีย์ ไตรบุญ บุตร
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 1 ถนนป่าไม้ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กำหนดสวดพระอภิธรรมถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2561
กำหนดฌาปนกิจวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
DSC02180