มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 121884 จำนวนเงิน 200,000 บาท ของนางสมศรี เถรว่อง ให้แก่ นางกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ บุตรบุญธรรม
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล สมาคมฮกเกี้ยน ศาลา 1 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สวดพระอภิธรรมถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ฌาปนกิจวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดควนวิเศษ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
10088