มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ ของคุณครูประจักษ์ คำดี สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 85452 จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และมอบพวงหรีดเคารพศพและเงินค่าศาสนพิธี รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ให้แก่ ทายาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ วัดนางหลาด ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 10 มีนาคม – 14 มีนาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 14 มีนาคม 2562
DSC02768
ปี2562