มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทนางลาภ นครางวงศ์ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 5653 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2560 และ ฌาปนกิจวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดคลองน้ำเจ็ด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

นางลาภนคราวงศ์