มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

 

                                   สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง

                                  “เรามีครู…อยู่ในหัวใจ”

                                                         ดร.สวนดี  นานอน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตรัง มอบค่าจัดการศพรายนางปียา  ณ ระนอง  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 105415  เป็นเงิน 200,000  บาท ให้แก่ทายาท

18012725_10208596789093177_1028953952_o