มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ นางสุณีย์ ด้วงนุ้ย สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 50191 จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่ นางสุดานุต มกรพันธ์ บุตร
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563
DSC06915