มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ ของนายประสพ เมืองทวี สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 458724 จำนวนเงิน 200,000 บาท และมอบพวงหรีดเคารพศพและเงินค่าศาสนพิธี จำนวนเงิน 3,000 บาท ให้แก่ นางสาวศุภัครสรญ์ อุดมวรวัฒน์ บุตร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ วัดพระพุทธสิหิงค์ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 24 – 31 มีนาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 1 เมษายน 2562
DSC03204

DSC03206