มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ ของนายประสาท สรรพจักร สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 829487 จำนวนเงิน 200,000 บาท และมอบพวงหรีดเคารพศพและเงินค่าศาสนพิธี จำนวนเงิน 3,000 บาท ให้แก่ นางพรสวรรค์ สรรพจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ วัดกมลศรี ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 1 เมษายน 2562
55462972_2273560296231980_6794818612243726336_n

55719260_2273561832898493_3118318450724831232_n