มอบเงินค่าจัดการศพ

นที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ นางทัศนีย์ ตุลยสุข สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 351454 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ นาย เอกวิรินทร์ ตุลยสุข บุตร
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดตันตยาภิรม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2563
ฌาปนกิจ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
DSC06925