มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ ของนายไพรัตน์ มณีมัย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 550149 จำนวนเงิน 200,000 บาท และมอบพวงหรีดเคารพศพและเงินค่าศาสนพิธี จำนวนเงิน 3,000 บาท ให้แก่ นางจารุณี มณีมัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ วัดคลองมวน ต.หนองปรือ อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 27 มีนาคม – 3 เมษายน 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 4 เมษายน 2562

DSC03274