มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ นายโรจน์ เหลียวพัฒนพงศ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 219375 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ น.ส.นพวรรณ เหลียวพัฒนพงศ์ ผู้อุปการะ
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2563
ฌาปนกิจ วันที่ 17 ธันวาคม 2563
DSC06935