มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 22 พฤษภาคม2562 นายสมปอง บัวบาน รองประธานกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ ของนางปรุง เพชรประสิทธิ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 143992 จำนวนเงิน 200,000 บาท และเงินค่าศาสนพิธีจำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นายบุลเสฏฐ์ เพชรประสิทธิ์ บุตร
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ วัดควนวิไล ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ วัดควนวิไล ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรังDSC03578