มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพ ของคุณครูจิรนันท์ ปฏิเวธ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 586678 จำนวนเงิน 200,000 บาท มอบหรีดเคารพและเงินค่าศาสนพิธีจำนวน 3,000 บาท ให้แก่นายวิบูลย์ ปฏิเวธ คู่สมรส
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ สำนักสงฆ์กันตังใต้ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ สำนักสงฆ์กันตังใต้ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูจิรนันท์ ปฏิเวธ

DSC04553

DSC04557

DSC04559