มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. นางแววศักดิ์ นาคช่วย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 139443 จำนวนเงิน 200,000 บาท และ วันที่ 19 มกราคม 2564 มอบหรีดเคารพศพพร้อมเงินค่าศาสนพิธี ให้แก่ นายอำรุง นาคช่วย คู่สมรส
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดควนวิเศษ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 15 – 20 มกราคม 2564
ฌาปนกิจ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
139969224_2803706693217335_3410912945266938557_o

140162294_2803706763217328_3221506556529108618_o