มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพ ของคุณครูปรีชา เจริญลาภ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 911591 จำนวนเงิน 200,000 บาท มอบหรีดเคารพและเงินค่าศาสนพิธีจำนวน 3,000 บาท ให้แก่นางหทัยภัทร เจริญลาภ คู่สมรส
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ วัดประชาบำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 22 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 5 กันยายน 2562
สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณครูปรีชา เจริญลาภ

DSC04572

DSC04601

DSC04603