มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพนายอนันต์ มะนะโส สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 199448 จำนวนเงิน 100,000 บาท และเงินร่วมบำเพ็ญกุศลสมาชิก จำนวนเงิน 1,000 บาท ให้แก่ นางสุคนธ์ มะนะโส คู่สมรส
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดห้วยยอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2564
ฌาปนกิจ วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
DSC07173