มอบเงินค่าจัดการศพ

นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพของ น.ส.ศรีจันทร์ เพชรดี สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 518810 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นางจุรีรัตน์ แก้วหล้า ผู้อุปการะ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดคลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 25 กันยายน 2562- 2 ตุลาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 3 ตุลาคม 2562
DSC04831