มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพของนายประวิช ปานจันทร์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 95002 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นายเจษฎา ปานจันทร์ บุตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 294หมู่ 8 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 29 กันยายน 2562- 6 ตุลาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ วัดนาวง ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
DSC04828