มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพของนายครบ จันทร์แผ้ว สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 3115 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นายสมเกียรติ จันทร์แผ้ว บุตร วันที่ 2 ตุลาคม 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) อ.เมือง จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
DSC04834