มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นายณัฐดนัย ทองสง ทายาทนางพวงพิศ ทองสง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 290926 ฌาปนกิจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

นางพวงพิศ_ทองสง