มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพของนายเจริญ รุ่งเรือง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 137518
จำนวนเงิน 200,000 บาท สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 62256 จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่นางพิกุล รุ่งเรือง คู่สมรส
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดมงคลสถาน ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
เข้างาน วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

DSC04948