มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพของนายสุธา มะนะโส สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 105426 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นายสุรชัย มะนะโส บุตร วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 3 – 9 ตุลาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
DSC04836