มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพของนายนิพิท บัณฑรผกาย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 216613 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นายนเรศ บัณฑรผกาย บุตร
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดควนวิเศษ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
DSC04849