มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.10 น. นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพของนายสุชาติ เศรษฐ์วิชัย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 339431 จำนวนเงิน 200,000 บาท และ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 186099 จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่ นางชรินทร เศรษฐ์วิชัย คู่สมรส
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดคลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
DSC05083