มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพของนายนิพล บุญชัย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 918307 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นางสมหมาย บุญชัย มารดา
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ วัดไทรงาม ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
DSC05085