มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพของนายวิโรจน์ เถาธรรมพิทักษ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 548412 จำนวนเงิน 200,000 บาท และสมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 363527 จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่ น.ส.วรางคณา เถาธรรมพิทักษ์ บุตร คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
DSC05090