มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพของนายบรรยง หนูเซ่ง ครู โรงเรียนวังวิเศษ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 903385 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นางอารี หนูเซ่ง มารดา
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 4 ธันวาคม2562 ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ฌาปนกิจ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดเขาวิเศษ ต.วังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
DSC05094