มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพของนายหศิรวัตน์ จิตบุญ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 1071177 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นายสมโชค จิตบุญ พี่ชาย
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดโหละหาร
สวดพระอภิธรรม วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 19 ธันวาคม 2562
DSC05174