มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. นายอุดม ส่งส่อง เลขประจำตัว 5542 จำนวนเงิน 100,000 บาท และมอบหรีดเคารพศพ พร้อมเงินค่าบำเพ็ญกุศลสมาชิก ให้แก่ นายกิตติ ส่งส่อง บุตร
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ สมาคมฮกเกี้ยน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 มีนาคม 2564
ฌาปนกิจ ณ วัดคลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ 8 มีนาคม 2564
DSC07300

633949

633948