มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. นายจารุกิตต์ สุริยกาญจน์ เลขประจำตัว 335695 จำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 และวันที่ 15 มีนาคม 2564 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. มอบหรีดเคารพศพ พร้อมเงินค่าบำเพ็ญกุศลสมาชิก ให้แก่ นางละไม สุริยกาญจน์ คู่สมรส ณ วัดกุฏยาราม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดกุฏยาราม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 13 -17 มีนาคม 2564
ฌาปนกิจ วันที่ 18 มีนาคม 2564
DSC07326

639389