มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท และเงินค่าบำเพ็ญกุศลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม จำนวนเงิน 1,000 บาท รายนางอรพินท์ อันติมานนท์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 366389 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ให้แก่ นางสุวิมล เขี้ยวแก้ว บุตร
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 25-28 มีนาคม 2564
ฌาปนกิจ วันที่ 29 มีนาคม 2564
DSC07471