มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 100,000 บาท ของ นางปราณี พราหมเภทย์ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 49321 ให้แก่ นายกรุณพล พราหมเภทย์ บุตร
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เริ่มงานวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561
ฌาปนกิจวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ วัดราษฎร์รื่นรมย์ (วัดบ่อสีเสียด)
DSC01663