มอบเงินค่าจัดการศพ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพของนายโสภณ บุณยาธิการโสภณ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 386139 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ น.ส.ศิวาพร บุณยาธิการโสภณ บุตร
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ สมาคมย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สวดพระอภิธรรม วันที่ 12 – 20 ตุลาคม 2562
ฌาปนกิจ ณ วัดนิกรรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันที่ 21 ตุลาคม 2562

DSC04971