มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท และเงินค่าบำเพ็ญกุศลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม จำนวนเงิน 1,000 บาท รายนางวัฒนา เสรีรักษ์ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 42701 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ให้แก่ นางรัชดา เสนารัตน์ หลาน
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ สมาคมฮกเกี้ยน ตั้งแต่วันที่ 22-28 มีนาคม 2564
ฌาปนกิจ ณ วัดมัชฌิมภูมิ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ. ตรัง วันที่ 29 มีนาคม 2564
DSC07478