มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท และเงินค่าบำเพ็ญกุศลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม จำนวนเงิน 1,000 บาท รายนายพสิษฐ์ เฉ่งไล่ เลขประจำตัว ช.พ.ค. 754233 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ให้แก่ นางจุรีรัตน์ เฉ่งไล่ คู่สมรส
คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ วัดศรีสุวรรณาราม ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2564
ฌาปนกิจ วันที่ 1 เมษายน 2564
DSC07476