มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางนันทา มีวัฒนะ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 120468 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ นางนวพร เบญจนราพันธ์ บุตร คณะเจ้าภาพฌษปนกิจไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
DSC07635