มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ของ นางสมสุข วุ่นจันทร์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 107846 ให้แก่ นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้ บุตร
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สวดพระอภิธรรม 6 – 8 สิงหาคม 2561 ฌาปนกิจวันที่ 9 สิงหาคม 2561
DSC01932