มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 488422 จำนวนเงิน 200,000 บาท และ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 363572 จำนวนเงิน 100,000 บาท ของนายประยูร หิรัญตระการ ให้แก่ นางกิ่งแก้ว หิรัญตระการ
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดคลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม 6 – 12 กันยายน 2561
ฌาปนกิจวันที่ 13 กันยายน 2561
DSC02058