มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพของนางอนุษา ชูเวทย์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 64070 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ นายวีรสันต์ ชูเวทย์ บุตร
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัวัดสาริการาม ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
DSC05081