มอบเงินค่าจัดการศพ

นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ ของนางบุญเหี้ยง พันธุ์สนิท สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 5584 จำนวน 100,000 บาท และเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ วุฒิ พันธุ์สนิท บุตร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ วัดถ้ำพระพุทธ ตำบลหนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง สวดพระอภิธรรม วันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 DSC03070ฌาปนกิจ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562