มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพของ นางอารี นวลทอง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 219366 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ น.ส. วิภาวี นวลทอง บุตร
คณะเจ้าภาพดำเนินการทางพิธีศาสนาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563
และจะมีพิธีทำบุญครบ 7 วัน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563
อารีนวลทอง