มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ ของคุณครูเจริญ ปานแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 646441 จำนวน 200,000 บาท และเงินค่าศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นายเทพพิทักษ์ ปานแก้ว บุตร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ วัดเพชรจริก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สวดพระอภิธรรม วันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
DSC03067