มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ ของนางสาวประชุมพร ข่ายม่าน สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 352953 จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นางสาวโชติมา ข่ายม่าน ผู้อุปการะ
คณะเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
DSC03114