มอบเงินค่าจัดการศพ

นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ ของนางสุดใจ ขุนทอง สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 49328 จำนวนเงิน 100,000 บาท และมอบพวงหรีดเคารพศพและเงินค่าศาสนพิธี จำนวนเงิน 3,000 บาท ให้แก่ นางประกายวรรณ สิทธิการ บุตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศล ณ วัดโคกกฐิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 8 มีนาคม – 27 มีนาคม 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 28 มีนาคม 2562DSC03170