มอบเงินค่าจัดการศพ

นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทคุณครูมะลิ ชูนุ่น ข้าราชการครูบำนาญสังกัด สพป.ตรังเขต 1 สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 334095 ฌาปนกิจไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

23157721_1836157793078894_1812089171_o