มอบเงินค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรังมอบเงินค่าจัดการศพของนางกัลยา ปลอดปล้อง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 486427 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่นายสุรศักดิ์ ปลอดปล้อง คู่สมรส
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเบ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดเขากอบ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
สวดพระอภิธรรม วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 8 พฤศจิกายน 2562
ฌาปนกิจ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

DSC04952

DSC04967

DSC04969