มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง จำนวน 8 ราย ดังนี้
1. นางจรวยพร บุญสุทธิ์
2. นางเกยูร ชูทอง
3. นางคนึงนิตย์ มกรพันธ์
4. นางดวงใจ อยู่เถาว์
5. นายวิทยา ภู่อภิรักษ์
6. นางสุจิรา อินเรือง
7. นางลดาวัลย์ พรศิริวงศ์
8. นางกิตติยา คงแก้ว
61767112_2318601028394573_750023872543195136_o

61887152_2318600295061313_5631703075774267392_o

61900154_2318600058394670_3111994592417808384_o

61902995_2318600865061256_4456349781614133248_o

61906955_2318599765061366_2776987937898758144_o

61975437_2318598845061458_4176558603882201088_o

62012207_2318599091728100_1837811566746009600_o

62103072_2318600605061282_6214694970096353280_o

62126264_2318599291728080_4266917087928123392_o

62260981_2318600491727960_4561519692308545536_o