มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อบุคคลทางการศึกษา

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อบุคคลทางการศึกษา โดยสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในวันเสาร์ที่ 20 มี.ค. นี้ ณ.วิทยาลัยเทคนิคตรัง
S__2556048

S__2556049