ยอดเงินสงเคราะห์รายศพงวดที่ 07/2564

👉👉แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมิถุนายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564
🔥 เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนกรกฎาคม 2564🔥
❌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ฌค.19)


❌❌ รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 685 ราย

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย (ฌค.20)


📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ฌส.24)


📌📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 347 ราย

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย (ฌส.25)


206049764_2928187207436899_7244212025834814727_n