ยอดเงินสงเคราะห์รายศพ งวด 05/2564

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนพฤษภาคม 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน 2564

🔴งวดที่ 5️⃣เรียกเก็บปลายเดือนพฤษภาคม 2564🔴

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-8/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 614 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ฌส.24)


📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 320 ราย

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/
181367471_2869900426598911_98220639553587635_n