“ระบุสิทธิ์ ช.พ.ค.”

 

IMG_3012

ข้าราชการครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
นำเอกสารยื่นความจำนงค์ในการระบุสิทธิ์ ช.พ.ค. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง