ร่วมกิจกรรม “การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ”

ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดร่วมกิจกรรม “การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ” ระดับผู้นำ (L.A.C.T) รุ่นที่ 906 ระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
85276

87524

87526

87579

87580

87581

87582