ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2561

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตรัง ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
S__56729617

S__56729619

S__188719112