ร่วมวางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง , นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดตรัง ตัวแทนกรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง ผอ.พิทยา ทองย้อย , นางวิภา นิ่มกาญจนา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทอาจารย์วชิรญาณ์ โพธิ์พิชญกุล (อินทรสาม) สมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. ณ สมาคมฮกเกี้ยน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 19 – 22 กันยายน 2560 กำหนดฌาปนกิจ วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ วัดนิกรรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง

21895265_1793053680722639_1487459347_o 21845545_1793053684055972_553972299_o 21845622_1793053744055966_1880089052_o 21875861_1793053907389283_43687552_o