ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
DSC03094

DSC03095

DSC03098